Allah Teala’yı zikretmenin önemi ve faziletleri

 

Allahı zikretmenin önemi

Ey îmân edenler, Allah’ı çok zikredin. Onu sabah akşam tesbih (ve tenzih) edin”. (Süre-i Ahzâb, 41-42)

Ey şeref-i îmân ile müşerref olan ehli-i îmân! Bugünkü mevzuumuz Allâh Teala’yı zikir hakkında olacaktır. Cenab-ı Hakk rızâsına ve kitabına uygun ifade ve istifadeyi cümlemiz hakkında müyesser eylesin. Allâh Teâlâ’yı anmak ve hatırdan çıkarmamak, mü’minin en ulvî vazifesidir. Kemâl sıfatlarıyla muttasıf ve noksan sıfatlardan münezzeh bulunan Rabbimizi zikretmek; dinimizin emri, dilimizin ,virdi ve kalbimizin mirâcıdır. Zikrullah ile kalp rahat, ruh sakin ve öz aydındır. insan, ancak Allâh’ı anmakla kemâle ulaşır. Mü’min cenâb-ı Hakk’ı zikrettikçe gafletten kurtulur. Zikrullah, rızâ-i ilahiye ulaşmanın ilk şartı ve lâhüti fezâda seyretmenin manevî kanadıdır. Zikrullah, velâyet makamına tayin olunmanın yeğâne “amilidir.

Kim zikre muvaffak olursa, ona mânevi berat verilir. Veliler kervanına katılmış ne kadar zât var ise, Allâh’ı” zikretmeye devam ederek velâyete ve kerâmete nâil olmuşlardır. Zikrullah, fikrin rehnümâsı(kılavuzu) ve ruhun gıdasıdır. Kalp Cenab-ı Hakk’ı zikirle huzura kavuşur.

Zerreden küreye kadar bütün eşya, deveden pireye kadar bütün canlı Allah Teala’yı zikr ve tesbih ile varlığını korumakta ve devam ettirmektedir. Her ne kadar biz eşyanın tesbihini işitmesek de Kur’ân-ı kerimin açık ve seçik-olan beyanı budur. (Bakınız: Süre-i İsrâ, 44) Zikir, İnsânı câvidâni bir hayâta ve füyüzâta ulaştırır. Zikirden uzak bir insan, “mevta-i müteharrik”tir. Vücudunda kıpırdama varsa da, hayra Yönelik bir hareket yoktur.

Zikir Hakkında Hadisi Şerifler

İnsanlara en doğru yolu gösteren Resul-i Ekrem(s.a.v), bizleri uyarmakta ve şöyle buyurmaktadır:

Manası:

“İçinde Allah’ın (ismi) zikredilen ev ile, Allah’ın anılmadığı evin benzeri, diri ile ölü misalidir. “(Feyzu’l Kadir,c.5, s.506)

[Toplam:1    Ortalama:5/5]
yönetici’in profil fotoğrafı

yönetici Yazar

Sözcüklerin Gücünü Bilmeden İnsanları Tanımak İmkansızdır !!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir