zikrin önemi

Allah Teala’yı zikretmenin önemi ve faziletleri

  Ey îmân edenler, Allah’ı çok zikredin. Onu sabah akşam tesbih (ve tenzih) edin”. (Süre-i Ahzâb, 41-42) Ey şeref-i îmân ile müşerref olan ehli-i îmân! Bugünkü mevzuumuz Allâh Teala’yı zikir hakkında olacaktır. Cenab-ı Hakk rızâsına ve kitabına uygun ifade ve istifadeyi cümlemiz hakkında müyesser eylesin. Allâh Teâlâ’yı anmak ve hatırdan çıkarmamak, mü’minin en ulvî vazifesidir. […]